ซีอาน ตกว่าศูนย์กลางที่อุตสาหกรรมที่โต้งที่มากในตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองจีน

ตั้งแต่ง ซีอาน  ชูไว้ในประเทศเมืองจีน เป็นเมืองที่เทิ่งที่สุดวิถี ซีอาน ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน ทั้งเป็นเมืองแห่งพระประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองเอ็ด ความหมายเรียกตัวของซีอานคือ ความสงบเงียบสุขจังหวะตะวันตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งข้างในเมืองประธานในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตกาลซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 พระราชวงศ์ รวมตลอด โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองด้านหลังทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันแถวนานมากกระทั่ง 3,100 ปี โดยชื่อตอนแรกว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่าร้าย "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่จำเริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล ซีอาน จุดท่องเที่ยว จีน และเป็น 1 ใน 10 ภาราที่ใหญ่ที่มากในประเทศจีน ภูมิภูมิอากาศของภูมิภาคนี้เป็นกันเอง มีฝนพรำมาก มีผลรวมฝนเทียบได้เคียงเคียงกับภูมิภาคด้านล่างของประเทศเมืองจีนในปัจจุบัน ครั้นแล้ว ประชากรที่นี่จึงค่อนข้างมาก มุขตะวันออกของ ซีอาน ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้านสมญานาม ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นเห็นหมู่บ้านที่มีอายุกว่า 6 พันปี ซึ่งประกอบด้วยประชากรประมาณ 500 ปุถุชน ฮ่องเต้สิ่งราชวงศ์โจวตะวันตก ได้เคยสร้างสรรค์ ซีอาน ประเทศจีน ธานีหลวง 2 นคร ทางตะวันตกสิ่งของ ซีอาน

 

ซีอาน

 

ซีอาน คืออู่อารยธรรมเดิม แถบแม่น้ำหวงเหอ ซึ่งมีความสำคัญที่มีคุณประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ยิ่งมายเมื่อ 1,100 ปีก่อนคริสตกาล รวมหมดยังเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ ซีอาน มณฑลส่านซี ของใช้จีนมาในหลายคราวหลายสมัย ปัจจุบันมีที่ตั้งสำคัญหลายแห่งในพาราส่านซีได้ถูกนับว่าเป็นมรดกโลก จากองค์การสหประชาชาติ ซีอานมีอาณาบริเวณจากด้านตะวันออกถึงทิศตะวันตกเหมือนกับ 9 กิโลเมตร พลัดพรากทิศเหนือจดทิศใต้ประมาณ 8 กม. ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน (จิ๋นซีฮ่องเต้) เมื่อรวมประเทศเมืองจีนเป็นหนึ่งเดียวจบ ได้สถาปนาเมืองหลวงของประเทศขึ้น คือ เมืองเสียนหยาง ตั้งขึ้นอยู่ทางเหนือของซีอานในสมัยปัจจุบัน ในหนหลัง ซีอาน สถานที่ท่องเที่ยว แก่เป็นเมืองที่ประเสริฐที่สุดในเวลานั้น มีพลเมืองประมาณ 5 ถึง 6 แสนสมาชิก เกือบเท่ากับ 1 ใน 3 สิ่ง ประชากรทั้งประชาชาติ แต่จอมจักรพรรดิทรงประจวบว่า เมืองหลวง เสียนหยาง ยังมีขนาดใหญ่ไม่พอ จึงโปรดให้เนรมิตเมือง เออฝาง ขึ้นทางข้างใต้ของเวียงเสียนหยาง เอื้อน ซีอาน ท่องเที่ยวจีน ต่อกันว่า หลังผละราชวงศ์ฉินแตะต้องชาวนาโก่นบัลลังก์แล้วบรรดาพระราชวัง ด้วยกัน ตำหนักในธานีทั้งสองถูกคลอกทำลายสิ้น โดยใช้เวลาเผานานถึง 3 ดัดปลัก สมัยราชวงศ์ฮั่น ได้มีการสร้างเมืองหลวงเอี่ยมอ่องชื่อ ฉางอาน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นดินที่ระหว่างที่แต่งเมืองสาธารณะเก่าทั้งยี่

 

ซีอาน ทัวร์เมืองจีน ช่วงปัจจุบันยังสามารถมองเห็นที่สถาปนาเมืองฉางอานได้ทางทิศพายัพของเมืองซีอาน เมือง ฉางอาน ของวงศ์สกุลฮั่นนี้มีแนวชายแดนโดยรอบ 25,000 เมตร พื้นที่ 35 กำหนดการกิโลเมตร ที่พักภายในภารามีจำนวนรวมมากและมีสัดส่วนใหญ่ เล่ากีดกันว่า หลังจากแปลงตำหนักเสร็จจบ องค์จักรพรรดิฮั่น บอกว่า "ช่างใหญ่อะไรปานฉะนี้" 800 ปีหลังจากนั้น จักรพรรดิ ราชวงศ์ สุย ได้สร้างสรรค์เมืองหลวงอีกจังหวัด ซีอาน ประเทศจีน จุดน่าสนใจ หนึ่งขึ้นทางล่างของ ฉางอาน ของราชวงศ์ฮั่น ชื่อ ต้าสิ้ง กับเปลี่ยน ฉางอาน เป็นโต้ดอกไม้ส่วนพระองค์ และเนื่องจากจักรพรรดิราชวงศ์สุยมา เดินทางตระกูลหยาง ผู้ผู้มีชีวิตจึงเรียกเมืองนี้ว่า จังหวัดตระกูลหยางจรดราชวงศ์ถัง องค์จักรพรรดิได้พลิกชื่อเมือง ต้าล่วงลับ เป็น ฉางอาน ขณะที่เดียวกันก็ดำรงการก่อปลูกสร้างเมืองอย่างต่อสัมพันธ์ จนเมือง ฉางอาน มีขอบข่าย ซีอาน Pantip เพราะรอบอาบัน 36,700 เมตร พื้นที่ 84 ตะรางกิโลเมตร เมือง ฉางอาน สรรพสิ่งราชวงศ์ถัง เป็นธานีที่มีขนาดโย่งที่สุดบนพื้นภพในขณะนั้น มีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับประเทศแตกต่าง ๆ มากกว่า 300 ประเทศ ชาวต่างประเทศส่วนแบ่งไม่น้อยมีถิ่นพำนักในเมืองนี้ จำนวนหนึ่งทำงาน อีกตัวเลขหนึ่งเรียนหนังสือ อาจจะออกปากได้ว่า ฉางอาน เป็นเมืองนานาชาติเมืองหนึ่ง แต่ที่น่าอาลัยคือในช่วงหางราชวงศ์ถังได้มีศึกสงครามเปล่าหยุดหย่อน สิ่งจุดสร้าง 300 ปี ข้าวของเครื่องใช้ฉางอานถูกทำลายว่างเปล่า เหลือเพียงสถูปห่านป่าใหญ่พร้อมกับสถูปห่านป่านิด ซีอาน ทัวร์ แต่