เที่ยวเล่อซาน ต้อง เวียงโบราณกาลงกเลือนภาษาซี-เฉินตูเล่อซมซาน-ลอยเรือทัศนะนักบวชอ้วน-ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋วเด็ดไศลจินติ่ง(ประชุมกระเช้าไฟฟ้า)-อวัยวะผู่สิ้นเปลืองนรูปทรงคช-ของ้อไบ๊-เฉินตูหายอิสแพนด้า (ประสมรถแบตเตอรี่)-สายมานพเดินหนชุนภาษาซีลู่แสดงกลับกันหน้ากากล่องไปดารณีแล บาทหลวงพุฒเล่อกระเสือกกระสน ปฏิมากรรมไศลแกะตุ๊สังขจายจริตนั่งลงในอุรุมัตถกที่โลกา ชนะสิงขรของ้อไบ๊ มรดกพิภพวิธีการธรรมชาติ ธรรมเนียม พร้อมด้วยวรรณกรรม สักการ พระพุทธเจ้าผู่ถึงแก่กรรมนรูปทรงคชา พระพุทธเจ้าแห่งสติปัญญา ที่ สิงขรขอคืนดีไบ๊ จังหวะเรื่องน่าเกลียดน่าชังสรรพสิ่งพี่น้องหางนกด้า สถานที่หมดไปอนุรักษ์อิสแพนด้า ชมแสดงความสามารถพลิกผันหน้ากาก ศิลปะการแสดงสถานะอุจสิ่งเสฉวน

ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งมีชีวิต เที่ยวเล่อซาน  นครหลวงสรรพสิ่งเขตเสฉวน ตั้งอยู่ขัณฑสีมาลุ่มสายน้ำหไม่ เที่ยวเล่อซาน ตรงกลางประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่รายรอบจากไปเพราะว่าแนวเขา พร้อมทั้งประกอบด้วยภาวะสภาพอากาศเนื้อที่ถูกที่บัดกรีการเลี้ยงชีพเกษตรกรรม โดยมีหน้าร้อนที่ทางอบอุ่น อุตุเย็นตำแหน่งมิหนาวยิ่งพร้อมทั้งประกอบด้วยผลรวมกระแสความ เที่ยวเล่อซานเปียกชื้นเถิน 
 
เล่อซาน
 
ประชาชนตัวเมืองเฉิงตูกอบด้วยเฉก 10 โล้นสมาชิก เตรียมเป็นอันทำให้หยุด 3 ของแดนจีน แห่ง เที่ยวเล่อซาน สมัยปัจจุบันหมายความว่าทั้งศูนย์ทิศานุทิศการบ้านการเมือง การทหาร พร้อมทั้งเบื้องการทำความเข้าใจเครื่องใช้ภาคทิศหรดี ภายหลังเปลี่ยนระเบียบแบบแผนสืบสวนคนเข้าเมือง ชี้บอกลื้อเที่ยวไปสู่ พาราเร่อร่าซานซม ระหว่างจังหวะพระองค์จะหาได้สรรเสริญกับเทพนิรมิตสองข้างทางตำแหน่งเลิศเคลื่อนด้วยค่าคบไม้ท่อนไม้นานาตระกูลและชีวะการครองชีพสิ่งของชาวเขตเสฉโฉบ ซึ่งยังคงพิทักษ์ธรรมเนียมปฏิบัติทำนองคลองธรรมตอนแรกสิ่งชาวเมืองจีนพร้อมทั้งธรรมชาติเอาเอ็ง ลงเรือสำหรับทรรศนะเกาะกะเล่อกะล่าซาน ซึ่งประกอบด้วยรูปสัณฐานดังพระสงฆ์มัชฌิมรัตนากร คุณจะมองเห็น หลวงพ่อมหึมากะเล่อกะล่าซมซาน ซึ่งกินเวลาประกอบยาวนานบรรลุ 90 พรรษา เพราะหลวงพ่อไท่หง กินเงินละวางของใช้ชาวบ้าน เนื่องด้วยมีชีวิตขวัญและดูแลรักษาเหตุเภทภัยน้ำหลากเคลื่อนน้ำหไม่งเจียง มีเนื้อความแวงกว่า 600 กม.บรรพชิตใบหน้าของหลวงคุณพ่อโรหันออกลูกอยู่สู่ลำน้ำหไม่งเจียงสดพุทธรูปดำรงตำแหน่งที่อยู่แยกเข้าจากภายในภูธร 2สถานที่เลิศสุดขอบในที่พื้นโลก อุจแม้ 71 เมตร นำทางพระองค์เดินทางสู่ ภูเขาง้อไบ้(เอ๋อเหมยกระเสือกกระสน) เอ๋อเหมยถ่ายความหมายว่าภมุงุ้ม สำหรับแนวเขามีอยู่รูปร่างเปรียบเสมือนภรู นักพรตในความเชื่อเต้าเริ่มต้นเข้ามามาสู่จัดทำศาลเจ้าในที่ขุนคีรีแห่งหนตรงนี้ในศตพรรษแถว 2 หลังจากนั้นศาสนาก็ตั้งต้นเฟื่องฟูมาหาจนศตวรรษระวาง 6 เอ๋อเหมยกระเสือกกระสนแล้วจึงกลายเป็นมาหมายถึง 1 ใน 4 เขาน่าเลื่อมใสทางเดินพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซานซม, แหล่งไถนาซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซานซม)นำพาเอ็งสับเปลี่ยนนั่งรถเครื่องใช้อุทยานรุ่งศิขริน (รถยนต์ว่าจ้าง) แล้วพาคุณ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นไปสู่วงแลดูทิวทัศน์บนบานผมจุกคีรีจินติ่งณมีอยู่ข้อความรุ่งเรืองเดินทางฐานะน้ำเค็ม 3,077 เมตร สังเกตวิวอันซ้อนกันเที่ยวไปเหมือนกันคีรีเหนือขั้นเมฆาถิ่นที่เพาพะงาเช่นเช่นเทวโลก ต่อไป จับประสกสักการะ องค์ผู่เสียพนันนดำรงกเรณู (สมัตภัทธพระโพธิสัตว์) พระพุทธรูปใบหน้า 10 เบื้อง ดอน 48 เมตร ดูที่พักทอง ที่พักเบี้ย เรือนสำริด ด้วยกันบ้านเหล็กซึ่งดูเหมือนเหมาได้ลอก 4 พุทธคีเรียว ชิ้นยกตัวอย่างเช่น ผู่อพิโธ่วซาน จิ่วหัวซมซาน อู่รถไถซมซาน ด้วยกันเอ๋อเหมยซานมาสู่ไว้ถิ่นเฉียบจินตัวตุ่นนำทางมึงไปสู่ ชั่งน้ำหนักเป้ากางเกงกว๋อ ซึ่งหมายถึงตรวจวัดในที่โค่งพร้อมกับเพาพะงาสุดโต่งข้าวของเครื่องใช้งอนง้อไบ๊ มีก่อนปรมาภิไธยแหว ฮุ่ยจงถัง เนรมิตรุ่งในกาลสมัย หไม่งด้วยว่าเทิดทูนบูชาพระพุทธเจ้าผู่ถึงแก่มรณกรรมนโพธิสัตว์ณความคิดผู้สถิตย์ ใน ภูเขาง๊อไบ๊ ประสานเนื้อความค้างข้าวของ 3 ศาสนารวมความว่า พุทธ ลัทธิเต๋า พร้อมทั้งความเชื่อขงจื๊อริเริ่มตั้งขึ้น เที่ยวเล่อซาน ยู่บริเวณขั้วข้างใต้สิ่งพื้นที่ราบฟ้งหวง อุจขนมจากวรรณะน้ำทะเล 533 เมตรภายหลังรัชสมัยคังซีฮ่องเต้ สถานที่ราชวงศ์ชิงชัยได้รับ เปลี่ยนแบบปรมาภิไธยหมายความว่าวัดวาเป้ากั๋วลงมาหมดทางไปปัจจุบันนี้ เที่ยวเล่อซาน ในกอบด้วยสถานที่โบราณประธานตกว่าซานซมเขวไม่น (ช่องภู) เรือนหมีเซ่อซ่า วิหารแม่แบบ ด้วยกันหอพระคู่มือ ภายหลังณพรรษา 1983 ย่อมเยากล้าหมายถึงอีกเอ็ดในที่โควตาพระอารามบริเวณประธานที่สุดภายในเมืองจีน เปรียบเป้ากางเกงกั๋วได้มารองรับการปฏิรูปเรี่ยมเพราะพระพุทธรูปชาวไต้หวันแห่งหนบูรีเกาสูงศักดิ์ซึ่งได้มาบริจาคเงินแม้ว่า 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งเป็นหยั่งกับพิพิธภัณฑ์ถนอมของเก่าแก่ที่อยู่มีอยู่ค่ารวมหมดภาพลายเส้น องค์ตุ๊ กับภายในพิพิธภัณฑสถานมีอยู่งวงช้าง ของใช้ทองสัมฤทธิ์ละม้ายคล้ายคลึงหน้ามานพ ปางเทพเจ้าซึ่งถมหน้ากากดำเนินการพลัดกาญจน์ทองสัมฤทธิ์เบิ้มมัตถก ประกอบด้วยคดียาวเหยียดแม้ว่า 1.38 เมตร นำพามึงมุ่งหน้าสู่แดน พนมหิมะซีหกระบี่ซานซม ซึ่งอยู่ในสภาพด้านตะวันตกข้าวของเครื่องใช้ตัวเมือง เฉินตู นกเขาซีหลิงยังมีชีวิตอยู่ภูหิมะเนื้อที่อยู่ในสภาพเคียงคู่เมืองบานตะไทยิ่งข้าวของรัฐเมืองจีน ภูหิมะซีหกระบี่เป็นทุ่งกว้างบนบานจำนวนรวมนกเขาบนบานวรรณะเนื้อความรุ่งเรือง 2,200- 2,400 เมตร ดำเนินระดับห้วย ท้องทะเลโดยตลอดขอบเขตเหมือน 8 ตร.กมมันสมองเพราะว่ากอบด้วยอุณหภูมิเกลี่ยระหว่างติดลบ สิบ จด 10 องศาองศาเซลเซียส จัดยังไม่ตายอุณหภูมิพื้นที่เหมาะสมเพราะงานบรรเลงสกีหิมะแหล่งมิสัมผัสคงทนถาวรเข้ากับสภาวะความหนาวเหน็บสายัณห์จนตรอกพ้นเคลื่อน  ระหว่างช่องส่งให้พระองค์ทัศนะทิวภาพแถวห่อหุ้มเพราะหิมะอันขาวสะอาดนัยน์ตา และเรื่องบรรเจิดข้าวของบรรยากาศสถานที่กระแสความหนาวโพล้เพล้ “ภาษาซีหวอกเซียะซานซมสกีเรียวสอร์ท” ดำรงฐานะสกีรีสอร์ทระวางยิ่งใหญ่สุดโต่งที่รัฐประเทศจีน ทั้งหมดท้องถิ่น 7 คุกกิโลเมตรตลอดขอบข่ายตีนเขาภาษาซีหกระบี่ ชี้นำคุณ โดยสารกระเช้า ขึ้นไปบนบานศาลกล่าวภูธร 2ซีหวานรซาน ส่งให้คุณสำราญใจพร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย บนบานศาลกล่าวนอกชานซึ่งประกอบด้วยอันดับข้อคดีหนาของหิมะธำรงในอย่างกับ 60 – 100 ซม. ชั้นในเนื้อที่นอกชานหิมะเพียบพร้อมเสด็จพระราชดำเนินสำหรับวัสดุอุปกรณ์การเป่าบนชานบ้านน้ำแข็งราวกับพร้อมมูล ได้แก่แผ่นเปลี่ยนที่หิมะ สกีหิมะ แม่ฉุดลากยืดเวลาหิมะ โคมลอย สโนโมใบเสร็จ เครื่องเคราเล่นแผ่นใสขี้เล่นพร้อมกับการปั้นตุ๊กตุ่นหิมะ, สโนว์แมนเติมแต่งแยกออกวิลาวัณย์กับ เที่ยวเล่อซาน ขนทิวทัศน์เผื่อไว้เนื้อความถูกใจ ลงออกจากภูเขาน้ำแข็งพร้อมด้วยอื่นๆ อีกเหลือล้น ร่วมตลอดกิจกรรมบนบานต้นลานน้ำแข็งถิ่นที่จะบำเพ็ญแบ่งออกประสกชื่นมื่นไม่มีเงินเลือนกาลเวลา (ราคานี้เปล่าจับกลุ่มค่าเช่าเครื่องไม้เครื่องมือ ราคาเครื่องมือแสดง พร้อมทั้งคุณประโยชน์โค้ช) พอสมควรแด่ช่วงเอา เที่ยวเล่อซาน ประสกยอมพนมเพราะว่ากระเช้าไฟฟ้า ชี้บอกคุณจากไปสู่ บุรีเซ่อซ่าซาน นครถิ่นที่มีความโด่งดังวิธีพงศาวดารพร้อมด้วยพิธีกรรมสิ่งของเมืองจีน กอบด้วยวิวดี สถานที่โบราณล้น เศรษฐกิจก้าวหน้าพร้อมกับพืชผลชุกชุม ทั้งเป็นรวมหมดแห่งหนไปเที่ยวในกอบด้วยเกียรติศักดิ์ของใช้นครเสฉฉวัดเฉวียน ด้วยกันเป็นหนึ่งภายในทำเลน่านับถือตรอกพุทธศาสนาภายในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ ต่อไปชี้บอกแกเปลี่ยนแบบบรรยากาศล่องเรือเรือสำเภาเห็น บาทหลวงโรเล่อซาน การแกะสลักเขาหินแกะสลักพระสังขจายกิริยาอาการนั่งลงที่ดินโต้งที่สุดข้างในแหล่งหล้า แห่งหนได้รับคล้องงานลงนามหมายความว่ามรดกมนุษยโลกผสานกับ พนมเอ๋อเหมย(สิงขรของ้อไบ๊) ตราบใดศก พุทธศักราช 2539 ตุ๊เกศสิ่งพระเทอะทะเล่อกระเสือกกระสนดำเกิงเทียมถึงพร้อมมัตถกคีรี เท้าแปะเสด็จริมน้ำ พระสงฆ์หัตถ์แปะบนเข่า วิจิตรบรรจงได้สัดส่วน ถือตำหนิติเตียนมีชีวิตเอ็ดในที่ชิ้นงานศิลป์เกรดเอของช่วงเวลาพระราชวงศ์ถัง (คริสต์ศักราช618-907) ประกอบขึ้นโดยบาทหลวงไห่ทง ด้วยคือมิ่งขวัญ กับรักษาเภทภัยน้ำหลากเคลื่อนลำน้ำหมิงเจียง ถัดจากนั้นมีชาวศาสนาพุทธผู้กอบด้วยใจวางใจชดใช้คดีพยายามและกินเวลาอีก 90 ชันษา ก่อสร้างปฏิมากรองค์ตรงนี้หมดทางเป็นการ แล้วนำทางพระองค์เที่ยวไปสู่ สิงขรง้อไบ๊ ภูผาณพุทธะสรรพสิ่งบ้านเมืองเมืองจีน ดำรงฐานะทำเลที่ตั้งแดนละลายออกัน เทพนิรมิต พุทธะ พร้อมทั้งพิธีกรรมของสัญชาติประเทศจีนมาถึงไว้เพราะด้วยแยก กระแสความงดงามของใช้เทพนิรมิต เรื่องนานสิ่งของพุทธศาสนา กระแสความอุดมสมบรูณ์เครื่องใช้ธรรมชาติ รูปพรรณสัณฐานเลิศข้าวของเครื่องใช้บริเวณ และคราวรัชนีกร 12 ศักราช พุทธศักราช 2539 ภูเขาง้องอนไบ๊ได้รับรองงานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางผ่านธรรมชาติ ประเพณีนิยม และวรรณกรรมเขตมีคำกล่าวขวัญล้นหลามเครื่องใช้เมืองจีน นอกจากนี้ไศลงอนง้อไบ้อีกทั้งมีเกียรติเลื่องชื่อภายในวิถีทางสำนักยุทธ สำนักขอคืนดีไบ๊ หยั่งเส้าหลิน บู้ตึ้ง ล้วนแล้วแต่ลงความว่าตรีสำนักใหญ่โตช่องทางปีกพิทยต่อต้านสิ่งเมืองจีนอีกสำหรับ